PRIEŠ PAVELDO NAIKINIMĄ TRAKUOSE

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, SIEKDAMI APGINTI MŪSŲ ISTORINĮ PAVELDĄ, pasisakome prieš brutalią verslo plėtrą nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių sąskaita. PRIEŠTARAUJAME DIDELIO MASTO PREKYBOS CENTRO STATYMUI TRAKŲ ISTORINIO MIESTO TERITORIJOJE.

Suvokdami grėsmę Trakų paveldo išlikimui PAREIŠKIAME, kad UAB „Trastas“ vadovo Dariaus Nedzinsko inicijuotų ir finansuotų Trakų miesto bendrojo ir  Teritorijos Vytauto gatvėje Trakų mieste detaliojo planų korektūros sprendiniai bei jiems pataikaujantis nekilnojamosios kultūros vertybės - Trakų senamiesčio (un. k. 17114) pietinių ribų mažinimas prieštarauja esminėms istorinio Trakų miesto, kaip vieno iš Lietuvos valstybingumo centrų, apsaugos principams.

Šių specialiųjų planų korektūrose Vytauto g. 90 sklype (skl. kad. Nr. 7977/0002:417) numatytos didelio masto komercinės bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų statybos, kurių metu atsiras nauja autobusų stotis su gigantišku prekybos centru. Viešai pristatytuose projektiniuose pasiūlymuose numatytos prekybos centro apimtys viršija 2000 kv. m. (!)

Trakai ir Trakų apylinkės – unikalus reiškinys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kur nedidelėje teritorijoje susitelkę daugybė retų gamtos ir kultūros paveldo objektų, o pati vietovė SAUGOMA DĖL MINIATIŪRINIO SAVO MASTELIO.  Tuo tarpu UAB „Trastas“ planuojamos statybos yra svetimos šiai trapiai, subtiliai teritorijai, reikalaujančiai specifinių sprendimų, pritaikytų prie Trakų gamtos bei miesto statybos tradicijų.

Pasirašydami šią peticiją, mes griežtai pasisakome prieš didelio masto pastatų statybas Trakų senamiesčio prieigose bei tyčinį paveldo naikinimą verslininkų interesams patenkinti.

Trakų senamiesčio ribų kaita: atsiradus investuotojui, prieš tai Vytauto g. 90 sklypą kirtusi kultūros vertybės riba atitraukiama pagal dabartinę sklypo ribą.
Kairėj viršuj - Trakų senamiesčio riba iki 2016 m.
Dešinėj viršuj - Trakų autobusų stoties ir prekybos centro pastato vizualizacija
Kairėj apačioj - pakeistos Trakų senamiesčio ribos
Dešinėj apačioj - teritorijos Vytauto gatvėje detaliojo plano korektūra

Ištarkime griežtą NE tipinių komercinių gigantų statybai unikaliose paveldo vietovėse!
NELIKIME ABEJINGI PASIDIDŽIAVIMĄ LIETUVA ĮKVEPIANČIOMS VIETOMS!

Naujienos žiniasklaidoje

Projektiniai pasiūlymai 2017 m.

Statybų prieštaravimai teisės aktams 

• Minima teritorija patenka į Trakų istoriniame nacionaliniame parke esantį Trakų senamiesčio urbanistinį draustinį, kurio tikslas - išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą.
• Kadangi Trakų senamiesčiui nėra nustatytos individualios apsaugos zonos, planuojama teritorija pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyrių patenka į laikinąsias zonas: 50 metrų nuo kultūros paveldo vertybės - apsaugos nuo fizinio poveikio ir 500 metrų nuo kultūros paveldo vertybės - vizualinės apsaugos zonas. Pagal šias sąlygas fizinės apsaugos zonoje draudžiama “statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti,” o vizualinės apsaugos zonoje “draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.”

Daugiau informacijos

Jeigu turite daugiau naudingos informacijos - rašykite gelbekimtrakus@gmail.com