Statybų prieštaravimai teisės aktams

Posted on

• Minima teritorija patenka į Trakų istoriniame nacionaliniame parke esantį Trakų senamiesčio urbanistinį draustinį, kurio tikslas – išsaugoti, atkurti bei eksponuoti istoriškai susiklosčiusios Trakų miesto planinės erdvinės struktūros, jos ryšio su gamtine aplinka, užstatymo elementų ir formų visumą.
• Kadangi Trakų senamiesčiui nėra nustatytos individualios apsaugos zonos, planuojama teritorija pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIX skyrių patenka į laikinąsias zonas: 50 metrų nuo kultūros paveldo vertybės – apsaugos nuo fizinio poveikio ir 500 metrų nuo kultūros paveldo vertybės – vizualinės apsaugos zonas. Pagal šias sąlygas fizinės apsaugos zonoje draudžiama “statyti statinius, kurie nėra skirti nekilnojamosioms kultūros vertybėms apsaugoti ir šių vertybių naudojimui garantuoti,” o vizualinės apsaugos zonoje “draudžiami darbai, kurie gali pakenkti nekilnojamųjų kultūros vertybių kraštovaizdžiui ar optimaliai jų apžvalgai.”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *